متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
XS-SR3 قابليت پخش صداي محيطي و استريو را داشته و با انواع دستگاه‌هاي پرطرفدار iPod هم سازگاري دارد. به اين ترتيب همچنين كاربران اين محصول مي‌توانند iPodهاي خود را در حالت نمايش عريض هم