متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همزمان با قدرتمند تر شدن برنامه های apps و مشهورتر و کاملتر شدنشان ، آنها کم کم دارند جایگزین بزنامه های دسکتاپ بسیاری از مردم میشوند. هر کدام از برنامه های مک آپس موسوم به Fluid یا متغیر می تواند