متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Outlook

اگر شما نیاز به پیدا کردن ایمیلی در اوت لوک دارید، قابلیت جستجو می تواند برای شما ارزشمند باشد، اما از این رو که تنها به جستجو پوشه فعلی می پردازد برای کاربر اذیت کننده است. در این مقاله کوتاه نگاهی داریم به چگونگی اضافه کردن همه پوشه ها و حتی آیتم های حذف شده به جستجو