طراحي به نام ادوارد (Edward Hale ) تصاويري را از مدل مفهومي LG Triptych منتشر كرد كه با عث تعجب همگان شده ، اين تلفن همراه داراي يك صحفه نمايش اصلي و دو صحفه نمايش كمكي است كه در مواقعي كه مطلبي مي خوانيم و يا نياز به فضاي براي تايپ داريم به ما كمك مي كند.
ما حدس ميزنيم كه اين مدل در حالت تلفن همراه از سيستم عامل آندروئيد 2.4 نان زنجبيلي و در حالت تبلت از آندروئيد 3.0 با نام Honeycomb استفاده كند.بايد منتظر ماند و ديد كه LG تا چه حد اين مدل مفهومي را به مرحل اجرا در خواهد آورد.