پایگاه خبری Teamxbox تصاویر جدید و زیبایی را از بازی Battlefield 3  منتشر کرده که نشان دهنده ی مراحل و گرافیک زیبای بازی هستند.