در بازی این هفته شما به دنبال یک خانم جوان که رویاهایش را دنبال می کند یک سری رویاهایی را مشاهده خواهید کرد .همزمان که او در قلمرو رویاهایش قدم بر می دارد شما باید تفاوتها را میان تصاویری که مشاهده می کنید تشخیص دهید و آنها را نشان دهید.

 

رویاها

در اینجا ما یک سری کمکهای خیلی موثر را به صورت تصویری به شما نشان می دهیم تا در سه مرحله اول به مشکلی بر نخورید . ولی با این حال همواره به یاد داشته باشید که هر مرحله را که بازی می کنید با دفعه قبل تفاوت دارد و تفاوتها مانند سری قبل نیست . شروع سفر به سرزمین رویا از یک کلاس شروع می شود …

دوست ما در کلاس بالاخره از خستگی به خواب می رود و از همانجا رویا ها شروع می شود …

 

حالا او در حال وارد شدن به دنیای رویاهش است …کم کم و کم کم …

 

از اینجا به بعد دیگر با خود شماست . خوب امیدوارم از این بازی لذت ببرید و آخر هفته خوبی داشته باشید .

 

از اینجا می توانید این بازی را مشاهده کنید

منبع : How-To Geeks