شركت سوني به تازگي كنترلر جديدي را معرفي كرد كه جزو خانواده ي كنترلر هاي PS Moves به حساب مي آيد و براي آن دسته افرادي طراحي شده است كه به بازي هاي ماشين سواري مسابقه اي علاقه ي خاصي نشان مي دهند.

اين كنترلر مي تواند براي بازي هاي موتور سواري و بازي هاي شبيه سازي شده ي هواپيمايي نيز استفاده شود. اين كنترلر كه PlayStation Move Racing Wheel نام دارد دقتش دو برابر كنترلر هاي عادي در كنسول پلي استيشن 3 است و با قيمت معادل 40 دلار به فروش مي رسد. اين كنترلر قابليت اين را دارد كه تغيير پيدا كند و براي بازي هاي ماشين سواري، هواپيمايي و موتور سواري به مراتب استفاده  و توسط بازيكنان دست كاري هايي رو آن اعمال شود.