در اين اينفوگرافيك مي بينيد كه چند درصد بازي خورها دختر و پسر هستند و چقدر از آنها بازي هاي آنلاين انجام مي دهند.