دو روز پیش یک ویروس با درجه اهمیت بسیار بالا با نام “رد اکتبر” به منظور جمع آوری اطلاعات سیاسی در روسیه گزارش شده است که تاکنون 35 قربانی در آن کشور داشته و در کشور ما نیز تا به حال 7 سیستم آلوده به آن گزارش شده است
هدف اولیه این ویروس، جمع آوری اخبار دیپلماتیک و سیاسی و فایل های مربوطه بوده که حتی قادر به بازگردانی فایل های ورد و اکسل و انتقال آن ها به سرورهای خویش می باشد. این ویروس از طریق کلیک بر روی تصویر جعلی یک ماشین لوکس، بر روی سیستم قربانی بارگذاری شده و می تواند اطلاعات سازمان دهی شده ای را ارسال نماید
این حمله از نوع حملات فیشینگ و دارای اهمیت بسیار زیادی بوده که اطلاعیه ها و اخبار بعدی متعاقباً اعلام می گردد