میزان سهم فایرفاکس از بازار جهانی به 25% نمی رسد

  • 1388/12/20
  • گل پامچال
  • 0

فایر فاکس رو به زوال است.هرچند روند نزولی آن ممکن است مانند اینترنت ایکسپلوررنباشد.اما بطورمشخص زیاد طول نمیکشد.اما اگرگزارشات سه ماه قبل را مشاهده کنیم فایر فاکس سهمی بیشتر از25%در بازاررانداشته است.مگرمدت زمان کوتاهی درچند ماه اخیر.درهمین حال همچنان روندی صعودی را طی میکند.در حقیقت این تنها مرورگری بودکه رشد مثبتی در ماه گذشته داشته است.

بین زانویه وفوریه اینترنت ایکسپلوررکاهش 0.6%قابل توجهی داشته است.فایر فاکس نیزمیزان 0.18%کاهش یافت اما کروم 0.41%افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کردوبه5.61%ازسهم بازار رسید.اما صفری 0.06%سقوط کرد.از طرف دیگر اپرا از2.38%به2.35%کاهش یافت.هرچند ما همچنان امیدواریم که سوزن 10.5شرایط مساعدی برای این مرورگر ایجاد کند.

همانطور که میتوانید در جدول فوق مشاهده کنید کاهش فایر فاکس کاملا قابل توجه بوده است واین اولین بار است که در ماههای اخیر کاهش یافته است.این مرورگردر سه ماه بطور متوالی در یک سطر قرارگرفته است.به هر حال آنگونه که بنظر میرسدهیچوقت میزان درصدش از سهم بازار به عدد صحیحی نرسیده است.اما فایر فاکس میتواند این روند را معکوس کند.بعد از ارائه ی فایر فاکس 3.6در دوماه پیش موزیلا در بدست آوردن سهم بازار شکست خورد.در حال حاظر ورزن5.16%از سهم بازار را داردو به این معنی است که میتواند براحتی ازکروم پیشی بگیرد.برای رقابت ممکن است موزیلا تبلیغات مرورگرش را به همان شدتی که کروم برای گوگل انجام میدهد به راه بیندازد(در سایتهای گوگل،یوتویوب و…)یا حتی مانند گوگل با سونی درسپتامبر2009گسترش معاملات قابل توجهی با OEMsانجام دهد.

در مقایسه با فایر فاکس، اینترنت ایکسپلوررروند کاهشی قابل توجهی داشته است.با وجود این هنوز هم بیش از نیمی از تمام کاربران از آغاز سال 2010از اینترنت ایکسپلورراستفاده میکنند.اینترنت ایکسپلورر8توسط یک چهارم کاربران وب مورد استفاده قرار میگیرد.داشتن یک مرورگر پیش فرض در سیستم عامل هنوز هم نقش مهمی در انتخاب نوع مرورگر دارد.روند کاهشی اینترنت ایکسپلورر7بسیار سریعتر از اینترنت ایکسپلورر6 است که مایه ی تاسف است ،ومیتواند منصوب به سبک کسب و کار بااستفاده از وابسته کردن برنامه های اینترانت باشد.همانگونه که سهم XPاز ویستا بیشتراست. ما تصور میکنیم بعد از ارائه ی اینترنت ایکسپلورر9باید در مورد بسیاری مسائل تجدید نظر کنیم.

به محض اینکه مایکروسافت گسترش  رای گیری اش را در اتحادیه ی اروپا آغاز کند به احتما ل زیاددر ماههای آتی نوسانات قابل توجهی در سهم بازار خواهد داشت.اما بدون اینکه بسیاری از کاربران در جریان باشند اینترنت ایکسپلورربا مرورگرهای دیگری مواجه خواهد شدوفقط از روی کنجکاوی بعضی از این افراد گزینه های دیگر را انتخاب میکنند.

جای تعجب نیست اگر اینترنت ایکسپلورردر ماههای آتی افت شدیدی پیدا کند.بر طبق برنامه های Netدر ابتدای این پست شما میتوانید سهم بازار را در فوریه ی 2010ببینید.

گراف بالا فقط نشان دهنده ی تفاوتهای Arsهای مرورگرهاست به این صورت که:فایر فاکس همچنان درحال غلبه است اما مرورگرهای پیش فرض سیستم عامل های ویندوز ومکین تازهمچنان در حال مقاومت هستند.

روند روبه رشد کروم در زمینه ی Arsها از اپرا بسیار بیشتر وقابل توجه است.در مقایسه با ماه قبل افزایش فایر فاکس را داریم در حالی که صفری واینترنت ایکسپلوررسقوط کردند ضمنا سود کروم همانند اپرا است.این بار هم افزایش کروم بیشترین مقدار تغییر را داشت.

منبع: arstechnica

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *