جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود

جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود
  • 1396/8/30
  • محمدرضا مرتضایی
  • 0

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اخیراً قانونی را تصویب کرده است که مطابق آن اپراتورهای ارائه دهنده ی سرویس های اینترنت پرسرعت ثابت که از فناوری سیمی استفاده می کنند، باید تعرفه های خود را با توجه به سرعت و به شکل غیر حجمی محاسبه نمایند. تعرفه های اپراتورها بنا بر این مصوبه بر مبنای اتصال یا Connection based خواهند بود.

گویا آی تی – البته این قانون تنها در مورد اپراتورهایی است که از فناوری های سیمی، شامل سیم مسی و فیبر نوری، استفاده می کنند و اپراتورهای ارائه دهنده ی اینترنت پر سرعتی که از فناوری های بی سیم چه به صورت همراه و چه ثابت استفاده می کنند، مجازند تا همانند گذشته، تعرفه های خود را به صورت مبتنی بر حجم تنظیم نمایند.
قانون جدید از دهم آذر ماه سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا می باشد.

 

ارائه ی اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

طبق تعرفه های جدید اعلام شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر ADSL دست کم باید ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه باشد. حداکثر تعرفه ی ماهیانه برای این سرویس ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه در نظر گرفته شده است. این در حالی است که حداکثر سرعت اینترنت، ۱۶ مگابیت بر ثانیه و سقف قیمت آن در ماه ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مطابق تعرفه های جدید حداقل سرعت اینترنت پرسرعتی که از فیبر نوری استفاده می کند ۲۰ مگابیت بر ثانیه و قیمت آن ۲۰۰ هزار تومان است. حداکثر سرعت اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری نیز ۵۰ مگابیت بر ثانیه و هزینه ی آن ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
لازم به ذکر است که حداقل تعرفه ی ماهیانه در هر یک از سطوح برابر با ۸۰ درصد سقف ماهیانه همان سطح خواهد بود.


مطابق قانون جدید تضمین نرخ بیت های اعلام شده برای ۹۵ درصد زمان ضروری است و تنها در ۵ درصد زمان، حداکثر به اندازه ی ۵۰ درصد کاهش مجاز می باشد.

 

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه ی استفاده ی منصفانه

در مصوبه ی جدید آمده است که اپراتورها می توانند بر اساس شرایط رقابتی از سیاست استفاده ی منصفانه Fair Usage Policy استفاده نمایند، ضمن این که ملزم اند تا جزئیات کامل آن را به اطلاع مشترکین خود برسانند.
تعیین آستانه ی استفاده ی منصفانه ماهانه توسط اپراتورهای ارائه دهنده ی سرویس اینترنت و بر اساس شرایط رقابتی صورت خواهد گرفت. در این طرح، چنانچه مشترک از آستانه ی مصرف منصفانه عبور نماید، سرعت کاربر تا کف ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش خواهد یافت. البته ممکن است اپراتور در صورت عبور مشترک از آستانه ی مصرف منصفانه، با توجه به اطلاع رسانی های قبلی و کسب اجازه از وی، برای جلوگیری از کاهش سرعت اینترنت، اقدام به فروش ترافیک اضافه به صورت داخلی یا بین المللی نماید.
یکی دیگر از الزامات این مصوبه این است که اپراتورهای اینترنت باید در مورد تمامی تعرفه های خود، ترافیک بین المللی را از ترافیک داخلی جدا کنند و علاوه بر این همواره آستانه ی مصرف منصفانه در مورد ترافیک داخل را دست کم ۲ برابر آستانه ی مصرف ترافیک بین الملل در نظر بگیرند.

هر گیگا بایت اینترنت اضافه بین الملل ۲۰ هزار تومان
مطابق طرح جدید، هزینه ی هر گیگا بایت ترافیک بین الملل اضافی ۲ هزار تومان خواهد بود. علاوه بر این حداقل سرعت آپلود مطابق مصوبه ی جدید همواره برابر با یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود خواهد بود.

تعرفه ی مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای Offnet

در مصوبه ی اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداکثر تعرفه ی مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت نیز تعیین شده است. بر این اساس سقف تعرفه ی این مکالمات، هم در مورد خطوط ترابردپذیر و هم در مورد خطوط غیر ترابردپذیر، مشابه سقف تعرفه ی مکالمات بین استانی و برابر با مبلغ ۳۳۰ ریال تعیین شده است.

تعرفه های اینترنت بیشتر از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

یکی دیگر از مواردی که در مصوبه ی جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، تعرفه ی اینترنت برای سرعت های ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و بیشتر است. تعرفه ی جدید برای اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و بالاتر را می توانید در جدول فوق مشاهده نمایید.

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه ی شبکه ی انتقال
تعرفه ی سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی برای سرعت های ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و بالاتر نیز در این مصوبه تعیین شده است. بنا بر مصوبه ی جدید آن چه در بند اول مصوبه شماره ۵ جلسه ی شماره ۲۵۴ که در اسفندماه سال ۹۵ به تصویب رسید، تحت عنوان تعرفه ی بخش قیمت ماهیانه ی یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه آمده است، از این پس با ۲۵ درصد کاهش برای ارائه دهندگان خدمات مجاز ارتباطات ثابت منظور خواهد شد.

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه ی انتقال

تعرفه ی خدمات ابری انتقال در سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و بیشتر نیز در مصوبه ی جدید منظور شده است. تعرفه ی جدید این خدمات در مصوبه ی اخیر ۲۵ درصد کاهش داشته است.
تصویب قانون جدید به منزله ی لغو تبصره ی ۲ از بند ۱ جلسه ی ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و سایر بندهای این مصوبه معتبر باقی خواهند ماند.

تعرفه ی خدمت اتصال متقابل یا سرویس خاتمه مکالمات

در مصوبه ی جدید کمیسیون مقررات ارتباطات تعرفه ی اتصال متقابل یا سرویس خاتمه مکالمات ذکر شده است.
مطابق مصوبه ی جدید، در صورتی که اپراتورها به توافق نرسند، تعرفه ی اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت برابر با ۱۵۰ ریال منظور خواهد شد.
دیگر مقررات تصویب شده توسط کمیسیون مقررات ارتباطات
مطابق مصوبه ی جدید تمامی اپراتورهای ارائه دهنده ی سرویس اینترنت باید بعد از آن که تعرفه ی طرح های خود را با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر تعرفه های مصوب، تنظیم کردند، از رگولاتوری تأییدیه دریافت نمایند.
لازم به ذکر است که تعرفه ی ارائه ی خدمات ارزش افزوده یا VAS از جانب اپراتورها، به اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیاز ندارد. البته اخذ تأییدیه از کاربران نهایی در صورت ارائه ی خدمات ارزش افزوده به هر صورتی، ضروری است. علاوه بر این ارائه ی سرویس از سوی اپراتورها باید با توجه به توافق های صورت گرفته با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس صورت پذیرد.
ارائه ی هیچ کدام از خدمات در این مورد نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده باشد.
چنانچه اپراتوری اقدام به ارائه ی سرویس های خود با تعرفه ای خارج از حداقل تعیین شده نماید، علاوه بر آن که مقررات مربوطه در مورد آن اعمال خواهد شد، مطابق تشخیص رگولاتور، اگر آن اپراتور از اپراتورهای مسلط بازار باشد باید به مدت سه سال سرویس های خود را با تعرفه ی مذکور ارائه دهد. این در حالی است که مدت جریمه برای اپراتورهایی که مسلط بر بازار محسوب نمی شوند، یک سال می باشد.
همچنین با اعلام رگولاتوری در هر زمانی، دارنده ی پرونده موظف است طرح تعرفه ای خود را متوقف نماید.
علاوه بر این، اگر اپراتوری تعرفه های خود را بیشتر از حداکثر تعیین شده در نظر بگیرد، نه تنها باید مبلغ مازاد نسبت به سقف را برگرداند، بلکه موظف است تا با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات آن طرح را حذف نماید.

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *