با نامه سرگشاده سه مدیر سرویس دهنده وبلاگ های معروف متوجه شدید که وب فارسی در ایران خیلی محدود است. یکی از مشکلات وبلاگ نویسان همین فیلترینگ و مسائل بلاگفا است.

بسیاری از کاربران از آقای علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا و پارسیک شکایت می کنند و او را یک دموکراسی می نامند. با فیلترینگ موجی وبلاگ ها از سوی بلاگفا بسیاری از کاربران ایشان را مقصر دانسته و از او شکایت می کنند. ولی آیا خود شخص شیرازی این وبلاگ ها را مسدود می کند؟ جواب خیر است. ایشان در وبلاگ خود نوشته اند: «لیست وبلاگ هایی که مسدود می شوند روزانه از طرف کمیته فیلترینگ به من ایمیل می شود و بنده موظفم که این وبلاگ ها را مسدود کنم»
به  غیر از این مسئله در نامه قبلی او و سه مدیر دیگر خود ایشان نامه را امضا کردند. پس اگر ایشان از وضع فیلترینگ راضی بودند به راستی این نامه را امضا می کردند؟ بدیهی است که خیر. حتی تعدادی از کاربران به ایشان فحاشی کرده اند و کار حتی تا بازداشت به خاطر سوتفاهم نیز رسید. پس در این جا معلوم شد که خود شخص شیرازی وبلاگ ها را مسدود نمی کند. دلیل دیگر: چرا بلاگفا فیلتر شد؟ در قوانین بلاگفا می خوانیم وبلاگ های بی محتوا و بی بازدید بعد از مدتی حذف می شوند. اگر وبلاگ شما چندین سال بازدید نداشته باشد پاک می شود. پاسخ های خود را حتما در قسمت نظرات بیان کنید.