مراقب تیم iOS باشید چون ارتش آندروید هرروز قوی تر میشود. فقط در مورد چند صد دستگاه و یا حتی چند هزار  دستگاه صحبت نمیکنیم. هر 24 ساعت 500.000 محصول جدید آندروید را امتحان کنید. علاوه بر این گوگل میگوید که این تعداد رو به افزایش است.

روزانه بیش از 500.000 محصول آندروید فعال میشود. و این تعداد از 4.4w/w درصد رو به افزایش است. اندی روبین، معاون ارشد موبایل گوگل، در توییتر اعلام کرد:

اگر به جلسه  I/O ماه پیش گوگل برگردید. سلطان تحقیقات گفت روزانه 400.000 محصول آندروید فعال میکنند. از روزانه 300.000محصول در دسامبر و هر روز 100.000 محصول در یک سال گذشته که نشان میدهد رشد انفجاری در اردوگاه آندروید در حال روی دادن است. و تحت نظر گوگل مجوز اجرای سخت افزار نسبتا آندروید به نسبت محصولات اپل و آیفون …..

بر اساس مقایسه مرورگرهای وب ،آخرین آمار تثبیت شده در ماه آوریل در سایت comScore آندروید در با 36.4 درصد در صدر قرار دارد. اپل با 26 درصد در رده دوم و به دنبال آن ریم( (RIM با 25.7 درصد، مایکروسافت 6.7 درصد و پالم ((Palm 2.6 درصد قرار دارند.

منبع: hothardware