به نقل از digital trends به دنبال موفقیت میدان جنگ 3 (Battlefield 3)، جای تعجب نداره، که مدیر عامل شرکت EA (الکترونیک آرتز) تایید کرده که Battlefield 4 وجود خواهد داشت.
در طی سخنرانی که در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، توسط رئیس شرکت الکترونیک آرتز – Frank Gibeau اخبار هیجان انگیزی دارد، هیچ کسی تعجب نکرد، وقتی که او گفت که”میدان جنگ 4 (Battlefield 4) در راه است.”
بازی Battlefield 3 در حال حاضر بهترین بازی سال که با فروش بیش از 5 میلیون نسخه به فروش می رسه، 10 میلیون نسخه در روز شروع به فروشندگان عرضه شد، این گیم سریع ترین و بیشترین فروش در طول تاریخ EA داشته این مطلبی هست که گفته شده.

فکر میکنید Battlefield 4 در چه عصر، کشور(مردم؛ملیت) و با چه اهداف جنگ طلبانه امریکا باشه؟؟