متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

نقد بازي

ژانر اتومبیل رانی در بازی های کامپیوتری طرفداران زیادی دارد و همین مورد باعث شده تا انواع مختلفی از این سبک با محیط ها و روند های مختلفی تولید شود که از جمله انها میتوان به پیست یا مسابقات خیابانی یا رالی و.... اشاره کرد ولی این سبک با امدن سری بازی های Burnout از