متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
با سلام پيش از هر چيز بدينوسيله از همه كاربران گرامي گويا آي تي به سبب مشكلات و اختلالات چند روز گذشته ي سايت پوزش مي طلبيم. بنا بر رسم احترام شما كاربران گرامي را در جريان حوادث پيش آمده قرار مي دهيم. از روز 10 آذر سال جاري مطلع گشتيم كه سرور ميزبان گويا اطلاعيه اي را مبني بر عدم سرويس دهي آتي منتشر كرده است. به همين سبب بر آن شديم تا سرورها را به ميزبان جديد منتقل كنيم.