متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

nexus

پس از این که این تبلت جالب، جای خودش را میان مردم پیدا کرد و حسابی معروف شد، اپل تمامی توجهش را به آن معطوف کرد و تلاش کرد تا صفحه نمایشش را کمی بزرگتر کند...