متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور سخت افزارها

سخت افزارها

سلامت هارد SSD تقریبا موقتی و محدود است و تا وضعیت نوشتاری 500 ترابایت بر آن عمر دارد . اما برای بررسی سلامت آن می توان از ابزارها استفاده کرد