DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور سخت افزارها

سخت افزارها

XPS 15 لپ تاپی قدیمی از دل است که سال گذشته معرفی شد. این لپ تاپ با ویرایشی جدید از نظر نو آوری و کیفیت هم اکنون با کیبرد مغناطیسی ارائه می شود.