متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور سخت افزارها

سخت افزارها

در طول سال ها سلامت باتری آیفون شما قطعا دستخوش تغییراتی خواهد شد. برای تست وضعیت باتری گوشی خود می توانید از راه کار های زیر استفاده کنید.