سلام؛

اگر می‌خواهید برنامه نویسی به زبان #C را به سهولت و رایگان یاد بگیرید، از سلسله مطالب زیر که در مجله اینترنتی گویا آی تی منتشر شده است استفاده کنید:

جلسه ۱: آشنایی با سی‌شارپ و ساخت پروژه

جلسه ۲: آموزش نحوه ذخیره پروژه

جلسه ۳: اولین خط کد در سی‌شارپ

جلسه ۴: ورود به محیط Windows Form Application در سی‌شارپ

جلسه ۵: اضافه کردن کنترلرها به Form خالی خود

جلسه ۶: اضافه نمودن کدهای سی‌شارپ به ابزارهای خود

جلسه ۷: جزئیاتی بیشتر در رابطه با Message Box

جلسه ۸: معرفی متغیرها و شروع به پروژه جدید

جلسه ۹: اتصال دو رشته + کامنت‌گذاری در سی‌شارپ

جلسه ۱۰: متغیرهای عددی

جلسه ۱۱: جمع و تفریق

جلسه ۱۲: نحوه دریافت عدد از Text Box و ذخیره آن در متغیر

جلسه ۱۳: شروع کدنویسی ماشین حساب

جلسه ۱۴: دستورات شرطی IF

جلسه ۱۵: دستورات شرطی Else

جلسه ۱۶: تکمیل پروژه‌ی ماشین‌حساب

جلسه ۱۷: دستور Switch – Case

جلسه ۱۸: عملگرهای مقایسه‌ای

جلسه ۱۹: حلقه‌ها (Loops)

جلسه ۲۰: تعیین شروع و پایان یک حلقه توسط کاربر

جلسه ۲۱: حلقه Do-While

جلسه ۲۲: کنترل خالی بودن Text Box

جلسه ۲۳: اضافه کردن منو به Windows Form

جلسه ۲۴: فعال کردن منوی Quit

جلسه ۲۵: اجرای منوی Edit در سی‌شارپ

جلسه ۲۶: تنظیمات منوی View

جلسه ۲۷: آشنایی با Picture Box

جلسه ۲۸: ایجاد یک Open File Dialog

جلسه ۲۹: قرار دادن عکس توسط Open File Dialog

جلسه ۳۰: فراخوانی یک فایل متنی توسط Open File Dialog

جلسه ۳۱: ایجاد یک دیالوگ Save As…

جلسه ۳۲: استفاده از ابزارهای Checkbox و Radio Button

جلسه ۳۳: اشکال‌زادایی برنامه (Debugging) – قسمت اول

جلسه ۳۴: اشکال‌زادایی برنامه (Debugging) – قسمت دوم

جلسه ۳۵: معرفی دستور Try … Catch

جلسه ۳۶: معرفی متد (Method)

جلسه ۳۷: پاس دادن مقادیر خاصی به متد؛ برگرداندن مقدار معین

جلسه ۳۸: تعریف آرایه‌ها و نحوه پیاده‌سازی

جلسه ۳۹: حلقه در آرایه‌ها

جلسه ۴۰: تعیین سایز آرایه پس از اجرا

جلسه ۴۱: آرایه‌های چندبعدی

جلسه ۴۲: بکارگیری رشته‌ها در آرایه‌ها

جلسه ۴۳: استفاده از List<>

جلسه ۴۴: آشنایی و استفاده از Hashtable

جلسه ۴۵: آشنایی با و نحوه‌ی استفاده از Enumeration

جلسه ۴۶: عملیات و دستکاری‌ها بر روی String

جلسه ۴۷: انجام عملیات Trim

جلسه ۴۸: متد Contains

جلسه ۴۹: متد IndexOf

جلسه ۵۰: متد Insert

جلسه ۵۱: معرفی متد Remove

جلسه ۵۲: معرفی متد Split

جلسه ۵۳: رویداد یا Event چیست؟

جلسه ۵۴: رویدادها

جلسه ۵۵: رویدادها

جلسه ۵۶: ساخت مرورگر خاص به خودمان

جلسه ۵۷: اضافه کردن Buttonهای حرکت و … در مرورگر

جلسه ۵۸: مقدمه‌ای بر شی‌گرایی

جلسه ۵۹:‌ ساخت اولین Class

جلسه ۶۰: ارسال مقدار به Classها

جلسه ۶۱: اضافه کردن Property به کلاس‌ها

جلسه ۶۲: استفاده از Propertyها

جلسه ۶۳: Constructor یا «سازنده» چیست؟

جلسه ۶۴: معرفی وراثت یا Inheritance

جلسه ۶۵: تعریف مجدد متد

جلسه ۶۶: متدهای Static در کلاس‌ها

جلسه ۶۷: کار با فایل‌های متنی در سی‌شارپ

جلسه ۶۸: نوشتن داخل یک فایل متنی در سی‌شارپ

جلسه ۶۹: چگونه فایلی را در سی‌شارپ Copy کنم؟

جلسه ۷۰: آشنایی و راه‌اندازی دیتابیس در سی‌شارپ

جلسه ۷۱: اضافه کردن اطلاعات به جدول دیتابیس

جلسه ۷۲: اضافه کردن دیتابیس به یک پروژه

جلسه ۷۳: ارتباط دیتابیس با پروژه

این صفحه به مرور تکمیل خواهد شد.