متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور متفرقه

متفرقه

دانشمندان چینی موفق شده اند تا تونلی بادی را طراحی و تولید کنند که در آن باد با ۱۰ برابر سرعت صوت حرکت می کند. […]