متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اینترنت

اینترنت

زمانی که شما با باز کردن سایتی و شنیدن صدای آن غافلگیر می شوید راه حلی وجود دارد که به شما کمک می کند که با ایجاد تب جدید به صورت اتوماتیک صدای آن را قطع کنید.